Covid 19, fortsatte restriktioner frem til 28. Februar 2021

Regeringens forlængelse af de skærpede restriktioner foreløbigt frem til 28. februar betyder, at Gudbjerg Husflid også fortsat vil være lukket ned for alle aktiviteter i samme periode.

Nedlukningen vil betyde:

1) - at de faste ugentlige hold er lukkede og vil først blive genoptaget, når myndighederne giver grønt lys herfor. Holdene vil få tilbudt det oprindeligt planlagte timetal ved at fortsætte aktiviteterne i foråret ind i april og maj måneder, alt efter hvornår restriktionerne ophæves. 

2) - de planlagte weekendhold i pileflet, møbelpolstring og filtning aflyses foreløbigt. Erstatningsdatoer vil blive meldt ud, lige så snart vi har mulighed for det.

KONTAKT


Gudbjerg Husflidsforening
Vandmestervej 8
5892 Gudbjerg

Telefon: Mary Winther: 62 25 20 49

Mail: hmwinther@mail.dkMedlem af Fora
;