Generalforsamling 2018

Gudbjerg Husflidsforening afholder generalforsamling torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00 i foreningens lokaler på Vandmestervej 8, Gudbjerg. Alle er velkomne. Foreningen er vært for et let tragtement med rødvin/ øl/ kaffe.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

1. valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab for 2017

4. Valg til bestyrelsen

5. Drøftelse af foreningens fremtid i forhold til:

  • rekruttering af nye medlemmer
  • generationsskifte i bestyrelsen
  • skabe interesse for bestyrelsesarbejdet
  • udbud af nye aktiviteter
  • foreningens rolle i landsbyklyngearbejdet

 

KONTAKT


Gudbjerg Husflidsforening
Vandmestervej 8
5892 Gudbjerg

Telefon: Mary Winther: 62 25 20 49

Mail: hmwinther@mail.dk

Medlem af Fora