Gudbjerg Husflid har fået ny formand

Ny formand

Efter generalforsamlingen, torsdag d. 28. april 2022 har bestyrelsen konstitueret sig med Peter Nielsen som ny formand. Han afløser Mary Winther, som har bestridt såvel formandsposten som skolelederfunktionen igennem mange år. Mary Winther fortsætter i funktionen som skoleleder.

Jens Storm ønskede ikke genvalg og udtrådte derfor af bestyrelsen. Han fortsætter med at vedligeholde foreningens hjemmeside.

De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Hans Iver Hansen, Gislev og Irene Hansen, Gudbjerg blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.  

KONTAKT


Gudbjerg Husflidsforening
Vandmestervej 8
5892 Gudbjerg

Telefon: Mary Winther: 62 25 20 49

Mail: hmwinther@mail.dkMedlem af Fora