Bestyrelsen

Formand
Mary Winther
Vandmestervej 14
5892 Gudbjerg
tlf. 62252049
hmwinther@mail.dk

Bestyrelsesmedlem, næstformand
Jens Dyhr Nielsen
Solsortvej 17
5700 Svendborg
tlf. 62251106
jdnejendom@live.dk

Bestyrelsesmedlem, IT-ansvarlig
Jens Storm
Broholmsvej 20
5884 Gudme
tlf. 62252018 / 20359896
jens.dissingstorm@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jonna Pedersen
Gudme Søpark 18
5884 Gudme
tlf. 29921157

Kasserer
Annette Plamboeck
Niels Finsensvej 2
5700 Svendborg
tlf. 21649724
Annetteplam@hotmail.dk

Suppleant, kasserer
Henning Winther
Vandmestervej 14
5892 Gudbjerg
tlf. 62252049
Hmwinther@mail.dk

Suppleant
Evald Vestergaard Pedersen
Enghavevej 30
5700 Svendborg
tlf. 25339437
Evald.v.p@mail.dk

Revisor
Ove Jacobsen
Carl Nielsensvej 30, Nr. Lyndelse
5792 Årslev
tlf. 65901348

Revisor
Jon Christensen
Præstemarken
5892 Gudbjerg

revisorsuppleant
Karl Christiansen
Teglværksvænget 9
5892 Gudbjerg

KONTAKT


Gudbjerg Husflidsforening
Vandmestervej 8
5892 Gudbjerg

Telefon: Mary Winther: 62 25 20 49

Mail: hmwinther@mail.dk

Medlem af Fora